უნიკალური და თანამედროვე ტექსტილი Unique and Contemporary textile

179755_587301624643752_1956736660_n (1)

dvv international ის დახმარებით პროექტის “უნიკალური და თანამედროვე ტექსტილი”ფარგლებში გათვალისწინებულია ნაფარეულის სახელოსნოების ბაზაზე განხორციელდება ვორკშოპების სერია,  პროფესიული უნარების და ცოდნის გაღრმავების მიზნით.

dvv international ის დახმარებით პროექტის “უნიკალური და თანამედროვე ტექსტილი”ფარგლებში გათვალისწინებულია ნაფარეულის სახელოსნოების ბაზაზე განხორციელდება ვორკშოპების სერია,  პროფესიული უნარების და ცოდნის გაღრმავების მიზნით. 

სტრატეგიულად  დაგეგმილი ვორკშოპების ფარგლებში მოხერხდება პროდუქციის სახელოვნებო დონის ამაღლება, სერვისების განვითარება, რაც ხელს უწყობს რეგიონის ეკონომიკურ განვითარებას, შემოსავლების გენერირებას და მოსახლეობის ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებას.

ორგანიზაციული რეორგანიზაციის ხელშეწყობა, პროგრამული განვითარება და საზოგადოებრივი აქტივობა, ჯერ ნაფარეულის სახელოსნოების ბაზაზე და შემდგომ სხვა რეგიონალური ორგანიზაციებსა თუ ინსტიტუციებში, მათ მიერ საზოგადოებრივ ინტერესს გაზრდის. ცოდნისა და მარკეტინგული აქტივობებისათვის პლატფორმის ხელშეწყობა ქალაქის ფესტივალის ფარგლებში  თელავში, ასევე ორგანიზიულ მდგრადობას და ზოგად ეკონომიკურსიტუაციის გაუმჯობესებას შეუწყობს ხელს კახეთის რეგიონში. შესაბამისად ახალგაზრდებში სახელოვნებო პროფესიისადმი ინტრესისი გაღმავება და აქტიური ჩართულობა სახელოვნები პროდუქციის წარმოებაში.

პროექტ “უნიკალური და თანამედროვე ტექსტილი” ფარგლებში “ნაფარეულის სახელოსნოების” ბაზაზე განხორციელდა პირევლი ვორკშოპების სერია პროფესიონალებისათვის, ტექსტილის მიმართულებით.

პროექტ “უნიკალური და თანამედროვე ტექსტილი” ფარგლებში “ნაფარეულის სახელოსნოების” ბაზაზე განხორციელდა პირევლი ვორკშოპების სერია პროფესიონალებისათვის, ტექსტილის მიმართულებით.

პროფესიული უნარების და ცოდნის გაღრმავების მიზნით.
შემდეგი მიმართულებებით: დიზაინი და ხარიხსი, ტრადიცუიული და მარტივი მასალების გამოყენება, რას უნდა მიექცეს განსაკუთრებული ყურადღება. ტრენერები ნინო(ჩუკა) კუპრავა, ნესტან ზედგენიძე, ქეთი გულისაშვილი და ასისტენტი ნანა მაღრაძე

შენდეგი ვორკშოპი დაგეგმილია 20-13 ივნისის ჩათვლით რიტა ბაქრაძესთან ერთად ( Kreative Homokozo https://www.facebook.com/kreativitasmuhely?fref=ts)

The Project  Unique and Contemporary Textile supported by dvv international aims to train and provide mentoring assistance to “Napareli Workshops” organization to enhance their skills-sets and knowledge in their respective fields. A strategically built series of trainings will improve production and service quality and contribute to the creation of a stronger marketing environment.

Supporting the reorganization of the program and promoting public activities first in Napareuli Workshop Organization and then other regional institutions will encourage the development of civic interest in those institutions. Creating a platform for shearing knowledge and supporting marketing activities in the framework of the city festival in Telavi will help to support the capacity of those institutions, as well as improving the overall economic situation in the Kakheti region.

within the frame of the project first workshop was implemented in Napareuli Studio from 20-23 of May. Within the frame of the workshop 3 directions where elaborated: Design and quality, Usage of traditional and simple materials and Key points which have to be shaped. Trainers are Nino Kuprava, Nestan Zedgenidze, Keti Gulisashvili,   with a help of assistant Nana Magradze

Nest stage is going to be implemented on June 20-23 with Rita Bakradze ( Kreative Homokozo https://www.facebook.com/kreativitasmuhely?fref=ts)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: